Konstfrämjandet Skånes grafiska arkiv

Grafiken har en särskild roll att spela i Konstfrämjandets historia. För 50 år sedan startade organisationen sin verksamhet i Malmö som en konstbutik för grafiska blad och några år senare etablerades platsen som Konstfrämjandet Skåne. Konstfrämjandets stora engagemang för grafik kan ses som en del av organisationens arbete med konstens demokratisering - att tillgängliggöra konst för alla samtidigt som man arbetar för att förbättra konstnärernas villkor.

Nu vill Konstfrämjandet Skåne ge nytt liv åt det arkiv av grafiska verk som organisationen har till förfogande. I arkivet ryms hundratals olika konstnärer och deras grafiska verk. Välkommen att återupptäcka grafiken!

Webbshoppen uppdateras under december 2021 löpande med konstnärer och grafik ur Konstfrämjandet Skånes arkiv.

Till butiken!